Pollastre de pastura

Estimats clients, veureu que han canviat els preus finals del pollastre. Us fem veure, però, que no hem canviat el preu per kg. El que hem fet és ajustar el pes dels pollastres al pes real que tenen. Això és el que modifica el preu final.