Pollastre de pastura o pollastre ecològic?

de pastura

Els pollastres de pastura es crien en tancats mòbils que es belluguen diàriament per a que en cada moment els animals puguin disposar d’una pastura nova. Aquesta és l’única manera de garantir que l’animal pugui disposar d’herbes i insectes com una part important de la seva alimentació (entre en 10 i un 40% segons l’època de l’any). La resta de l’alimentació del pollastre es fa amb diferents barreges de grans ecològics i evitant la utilització de la soja, obtenint així un creixement més lent (al voltant de 5 mesos). D’aquesta manera el pollastre té la possibilitat i el temps d’anar acumulant els minerals, les vitamines i els greixos essencials que donaran un nivell de qualitat més alt a la seva carn.

L’animal es converteix en la eina més eficient per a una millora continuada de la qualitat de la pastura i dels seus valors ambientals associats (lluita contra el canvi climàtic, millora de la biodiversitat, etc).

ecològic

El pollastre ecològic es cria en patís fixes. Això impedeix mantenir un prat de qualitat, de manera que en aquests patis els pollastres s’acaben alimentant quasi exclusivament de pinso ecològic. El component més important d’aquest pinso és la soja que dona un creixement ràpid a l’animal (normalment per sota dels 3 mesos). Tot això fa que els animals tinguin poques possibilitats d’accedir i acumular minerals, vitamines i olis de qualitat al llarg del seu creixement.